Gatvių apšvietimo įrengimas ir projektavimas: reikalavimai projektuotojams ir rangovams

Lina/ April 15, 2016/ Apšvietimo sistemos/

Projektuojant ir įrenginėjant apšvietimą gatvėse (pvz.: naujo greitkelio gatvėje) projektuotojai-dizaineriai bei rangovai privalo laikytis tam tiktų reikalavimų, įskaitant šviečiančius ženklus, šviečiančias arba šviesą atspindinčias kelio nuorodas ir kelio žymas bei kt. Visi reikalavimai yra skirstomi į reikalavimus dizaineriams, reikalavimus rangovams bei bendrus reikalavimus.
Reikalavimai projektuotojams-dizaineriams

  • Visi apšvietimo ir elektros projektai turi būti atliekami kompetentingų dizainerių, kurie laikosi reikalavimų pagal tam tikrus specialius dokumentus ir taisykles;
  • Kaip dalį projektavimo darbų, projektuotojai turi įsipareigojimą atlikti vietos tyrimą siekiant užtikrinti:

* Kad gali būti parengiamas projektuotojo rizikos vertinimas;
* Kad visi pasiūlymai yra suderinami su gretimose teritorijose esama įranga;
* Kad projektas atitinka visus aplinkos apsaugos reikalavimus ir apribojimus.

Reikalavimai rangovams
Visi darbai privalo būti atliekami tik apšvietimo rangovų — specialistų, kurie yra registruoti greitkelių elektros asociacijoje (pavyzdžiu imta Amerika, Lietuvoje šiems darbams irgi veikia panašios institucijos) ir vykdydami darbus laikosi greitkelių sektoriaus schemų reikalavimų.

Bendrieji reikalavimai gatvių apšvietimo įrengimui vykdyti

  • Greitkelių standartai;
  • Tiesiogiai susiję apšvietimo standartai;
  • Visi nauji ir pakaitiniai aparatai turi būti išdėstyti taip, kad kiek įmanoma labiau (proto ribose) sumažintų nepatogumus, pavojų ir kliūtis, kurie gali trikdyti ar kenkti visiems gyventojams, įmonėms ir naujo projekto naudotojams;
  • Visi apšvietimo stulpai turi turėti vienodą atitinkamą išvaizdą, kad neiškristų iš vietos konteksto ir kt.

Reikalavimų yra išties daug. Visos taisyklės yra sukurtos tam, kad būtų užtikrintas saugumas ne tik darbuotojams, kurie dirba prie gatvės apšvietimo projekto, bet ir aplinkiniams gyventojams, naudotojams, aplinkinėms įmonėms ir t.t.