You are currently viewing Be ko neišsivers su pinigais dirbantis žmogus?

Be ko neišsivers su pinigais dirbantis žmogus?

Tiek prekybininkams, tiek bankų tarnautojams yra būtini patikimi pinigų tikrinimo aparatai. Jie dažniausiai yra reikalingi ten, kur dirbama su grynaisiais pinigais, nes tokiose vietose išlieka grėsmė susidurti su padirbtus pinigus platinančiais sukčiais. Todėl tikrai praktiškas sprendimas yra tokius aparatus naudoti bankuose, parduotuvėse ir turguje. Šis aparatas yra universalus, nes yra pritaikytas atpažinti skirtingas kupiūras – eurus, dolerius ir kitokią valiutą.

Kokios yra pagrindinės pinigų tikrinimo aparatų rūšys?

Automatiniai pinigų tikrinimo aparatai yra skirti vizualinei kontrolei. Juose naudojami infraraudonieji arba ultravioletiniai spinduliai, kurie peršviečia banknotą. Šie prietaisai automatiškai pateikia konkretų atsakymą, nurodantį, ar pinigai yra tikri, ar falsifikuoti. Dar yra ir kombinuoti pinigų tikrinimo aparatai, kurie labai greitai ir tiksliai ištiria banknotus ir nustato jų būklę, tikrina vandens ženklus, dažų sluoksnių skaičių ir kt. fizines pinigo savybes.

Kaip vyksta pinigų tikrinimas ultravioletiniais spinduliais?

Kai pinigų tikrinimo aparatas banknotus tikrina, paveikdamas juos ultravioletiniais spinduliais, tada vyksta jų dažų atpažinimas. Kadangi pinigų padirbinėtojai mėgina banknotų dažų sudėtyje esančius fosforo komponentus pakeisti paprastais dažais, iš dalies imituojančiais spalvotų dalių švytėjimą. Ultravioletiniai spinduliai iš karto atpažįsta netikruosius dažus. Kita vertus, jei pinigas buvo sušlapintas, šios rūšies pinigų tikrinimo aparatas gali palaikyti jį netikru.

Kaip veikia pinigų tikrinimo aparatai, kuriuose naudojami infraraudonieji spinduliai?

Pinigų tikrinimo aparatai, kurie naudoja infraraudonuosius spindulius, yra laikomi pačiais geriausiais. Gaminant banknotus, jų apsaugai yra naudojami įvairūs būdai. Vienas iš tokių būdų – banknotuose kai kurios jų vietos yra pažymėtos infraraudonaisiais spinduliais. Tuo tarpu ant netikrų pinigų tokių žymėjimų nėra. Šiais aparatais taip pat galima patikrinti ir ypatingos svarbos dokumentų, kurie irgi kartais būna pažymėti infraraudonaisiais spinduliais, tikrumą.

Kuo pasižymi magnetinio tipo pinigų tikrinimo aparatai?

Tarp pinigų tikrinimo aparatų yra ir tokie, kurie vadinami magnetiniais. Jie atpažįsta banknotų gamyboje naudojamus dažus, kurių sudėtyje yra feromagnetinės medžiagos. Šių komponentų pinigų padirbinėtojai nesugeba suklastoti, todėl šios rūšies pinigų tikrinimo aparatas tiksliai atpažįsta, kurie banknotai yra tikri, o kurie suklastoti.