Darbuotojų iš užsienio įdarbinimas Lietuvoje

administratorius/ November 3, 2020/ Darbas/

Lietuvoje pastaruoju metu tampa sunku rasti ne tik kvalifikuotų specialistų, bet ir nekvalifikuotų darbuotojų. Lietuviai darbininkai dažnai būna išrankūs, o įmonės savo ruožtu ieško rimtai dirbti nusiteikusių ir atsakingų žmonių. Dėl šių priežasčių nusprendžiama įdarbinti darbuotojus iš užsienio. Radus tinkamus specialistus, laukia nemenka užduotis darbuotojų įdarbinimo procedūros. Jų tvarka iš dalies priklauso nuo to, iš kokios šalies norima įdarbinti darbuotojus. Pateikiame informaciją apie du galimus variantus. 

  • Europos Sąjungos piliečiai

Europos Sąjungos piliečiai Lietuvoje be jokių leidimų ir dokumentų gali viešėti iki 3 mėnesių. Suėjus šiam terminui darbuotojas turi gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Migracijos departamentą. Pristačius reikiamus dokumentus ir sumokėjus valstybės rinkliavą, leidimas išduodamas per mėnesį laiko nuo prašymo pateikimo dienos. Išduotas leidimas gyventi Lietuvoje galioja 5 metus.

  • Trečiųjų šalių piliečiai

Jei darbuotojas yra ne Europos Sąjungos šalies pilietis, Lietuvoje jis gali dirbti turėdamas leidimą dirbti Lietuvoje, atitikimą darbo rinkos poreikiams sprendimą arba sprendimą dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Dėl leidimo dirbti reikia kreiptis į teritorinę užimtumo tarnybą. Dažniausiai leidimas dirbti Lietuvoje išduodamas vienerių metų laikotarpiui. Leidimo dirbti Lietuvoje procese svarbią reikšmę atlieka ir darbdavys, kuris ketina įdarbinti užsienio pilietį. Darbdavys užimtumo tarnyboje prieš pateikiant prašymą dėl leidimo dirbti Lietuvoje, turi įregistruoti laisvą darbo vietą. Be abejo, darbdavio įmonė turi būti vykdanti veiklą legaliai, be galiojančių bankroto procedūrų ir pan. Leidimas dirbti išduodamas per mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos.

Po šių veiksmų, gavus reikiamus dokumentus darbuotojai gali laisvai dirbti Lietuvoje pagal su darbdaviu pasirašyta darbo sutartimi.