You are currently viewing ES parama verslui

ES parama verslui

Nusibodo lenkti nugarą ir stebėti kaip jūsų viršininkas kraunasi turtus, tad svajojate apie nuosavą verslą? Dabar yra vienas palankiausių laikmečių jį įkurti pasinaudojus ES parama verslui. Sėkmingai verslo pradžiai užtikrinti yra įkurta verslumo skatinimo priemonė.
 
Paskolą galite gauti tiek investicijoms, tiek įrangai įsigyti, patalpų remontui ar pan. Tam jūs galite gauti iki dvidešimt penkių tūkstančių eurų. Į šią ES paramą verslui derėtų atkreipti dėmesį dar ir dėl to, kad pasinaudoję konsultuojančių firmų paslaugomis, jūs galite susigrąžinti iki devyniasdešimt penkių procentų sumokėtų palūkanų už gautą ES paramą verslui.
 
Šiuo metu finansuojamos veiklos aprėpia šias keturias sritis:
1. Kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios tūkstantį tris šimtus eurų vienam kompiuteriui su papildoma įranga.
2. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
3. patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;
4. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.
* Bendra išlaidų, nurodytų 1 ir 4 punktuose, suma gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Es parama verslui tik neišprususių žmonių nuomone yra sudėtinga procedūra su didelėmis grėsmėmis ir užkraunanti prievolę, tačiau įsisavinama protingai ir išleidžiama nuosekliai, ji bus jūsų sėkmės garantas. Kiekvienas sėkmingas verslininkas supranta, kad visi įsisavinami finansiniai ištekliai turi būti skirti pelnui prisitraukti.