Viešieji pirkimai: kas gali dalyvauti?

Lina/ March 23, 2017/ Informacija, Organizacijos/

Viešosios įstaigos, kurios priklauso valstybei, negali laisva ranka joms skirto biudžeto leisti taip lengvai. O kaip ir perkamos paslaugos bei prekės? Yra sukurta sistema bei įstatymai biudžetinėms įstaigoms pirkti norimą paslaugą ar prekę tik viešųjų pirkimų būdų. Tai reiškia, kad perkančioji įstaiga skelbia konkursą tiekėjams, kurie turi jį laimėti. Planuojami viešieji pirkimai yra dar neatėjus naujiems metams, kad būtų galima nurodytų laikotarpiu skelbti konkursą. Paprastai, tai viešųjų pirkimų įstatymų reglamentuojami darbų, paslaugų, prekių pirkimai.

Kaip minėjome, viešuosius pirkimus gali skelbti perkančioji organizacija. Šias organizacijas galime įvardinti:
— Valstybės arba miestų savivaldybes, visas jų valdymo institucijas (ministerijas);
— Įmonės, organizacijos, kurios dirba viešiesiems interesams, nekomercinės. Tokios įmonės yra 50 procentų remiamos valstybės biudžetu ar kitu fondu. Paprastai tai būna mokyklos, darželiai, aukštosios valstybinės mokyklos, kitos valstybei priklausančios įmonės ar organizacijos, kurios turi valdymo organus, administraciją.

Koks yra viešųjų pirkimų pagrindinis tikslas? Tai užtikrinti, kad kiekvienas produkto, darbo, paslaugos tiekėjas turėtų lygias teises į galimybę parduoti savo turimas paslaugas valstybei. Tikslingai planuojami viešieji pirkimai leidžia perkančioms organizacijoms lengviau tvarkyti savo biudžetą ateinantiems metams. Viešųjų pirkimų konkursai yra skelbiami arba organizacijos ar įmonės internetiniame portale arba specialiuose portaluose, kurie yra skirti dalintis perkančiųjų įmonių skelbiamais viešaisiais konkursais.

Planuojami viešieji pirkimai yra inicijuojami perkančiosios organizacijos. Jei organizacijai reikia paslaugų ji turi specialių procedūrų eiga atlikti konkursą. Nustatyti biudžetą bei terminą iki kada galima dalyvauti konkurse. Pirkimai gali būti ne tik vieši, bet ir privatūs, išsiuntus kvietimus pasirinktiems tiekėjams. Taigi, viešieji pirkimai yra naudojami tam, kad skaidriai bei sąžiningai būtų atlikti pirkimai ne tik perkančiojo naudai, bet ir teikiančio paslaugas ar prekes.