You are currently viewing Kam reikalingas verslumas?

Kam reikalingas verslumas?

Kaip ir skaitmeninis raštingumas ar kalbų įgūdžiai, verslumas šiandien yra glaudžiai susijęs su visais, ne tik verslo, vadybos ir ekonomikos specialybių studentais. Norintys sulaukti sėkmės šiuolaikiniame pasaulyje, studijų metu turėtų geriau suprasti verslumą. Europos verslumo tyrimų fondas nustatė, kad dėstytojams vis dar trūksta žinių ir patirties, reikalingos studentų verslumo gebėjimų plėtojimui. Dauguma jų neturi aiškaus supratimo apie šiuos gebėjimus arba sieja juos tik su ekonomikos ir verslo studijomis. Projektas siekia sukurti priemones, kurios pagilintų skirtingų mokslo sričių dėstytojų žinias verslumo gebėjimų ugdyme ir leistų efektyviai integruoti verslumo ugdymą į įvairias studijų programas.

Ko gero, čia ir laukia didžiausias iššūkis

Ko gero, čia ir laukia didžiausias iššūkis – pritraukti socialinių, menų, gamtos ir kitų mokslų sričių dėstytojus, sudominti juos galimybe ne tik patiems įgyti bazinių verslumo gebėjimų, bet ir juos ugdyti dėstomuose dalykuose. verslumas sutampa su žmogiškąja veikla. Šia prasme galima sakyti, kad visi žmonės, veikiantys tam, kad pakeistų dabartį ir pasiektų savo tikslus ateityje, demonstruoja verslumą. Nors iš pirmo žvilgsnio šis apibrėžimas gali pasirodyti per platus ir neatitikti dabartinio vartojimo kalboje, nepamirškime, kad jis visiškai atitinka angliško termino enterprise, „įmonė“ (ispaniškai empresa), etimologinę reikšmę. Juk tiek ispaniškas žodis empresa, tiek prancūziški ir angliški žodžiai entrepreneur etimologiškai kyla iš lotyniško veiksmažodžio prehendo–endi–ensum, „paimti, pasiekti, suprasti, suvokti“, o lotyniškas terminas in prehensa aiškiai numato veiksmą ir reiškia „paimti, sugriebti“. Trumpai tariant, empresa yra veiksmo sinonimas. Prancūzijoje terminas entrepreneur, „verslininkas“, ilgą laiką reiškė būtent tai, nes dar vėlyvaisiais viduramžiais juo buvo nurodomi asmenys, kuriems teko užduotis atlikti svarbius, dažniausiai su karu susijusius darbus arba kuriems buvo patikėti dideli katedrų statymo projektai. Karališkosios ispanų kalbos akademijos žodyne pateikiama viena empresa reikšmė – „sunki ir varginanti veikla, kurios drąsiai imamasi“. Empresa taip pat buvo pradėta vartoti viduramžiais ir reiškė kai kurių riterių ordinų nešiotas insignijas, kuriomis jie išreikšdavo savo su priesaika prisiimtą įsipareigojimą atlikti tam tikras svarbias užduotis. Verslo kaip veiklos samprata yra būtinai ir neatsiejamai susijusi su veikliu požiūriu, nuolatiniu siekiu ieškoti, atrasti, sukurti ar nustatyti naujus tikslus ir priemones.“

Verslumas verčia mus mąstyti produktyviau, keičiasi mūsų požiūris į save ir mus supančią aplinką, daro mus ryžtingesnius ir veiklesnius, skatina keistis ir keisti kitus

Mes tobuliname savo asmenines, socialines, vadybines bei asmenines kompetencijas. Turimas žinias galima pritaikyti kasdieniniame, profesiniame gyvenime ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Verslumo ugdymas pasiekiamas ir grindžiamas aktyvia, savarankiška veikla, skatinančia mąstyti ir veikti. Verslumas šiandieninėje aplinkoje labai svarbus, kadangi mes gyvename žinių visuomenėje. Bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis, matematinis raštingumas, gamtos mokslų ir technologijų žinios, informaciniai gebėjimai, mokymasis mokytis, asmeninės ir pilietinės kompetencijos, verslumas, kultūrinis išprusimas – tai savybės, kurios padės žmogui gyventi, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir kūrybiškai keisti savo aplinką. Ekonominei visuomenei reikalingi savarankiški, iniciatyvūs atsakingi ir kūrybingi darbuotojai, kurie sugebėtų planuoti, veikti ir nuolat kontroliuoti atliekamą darbą. Norėdami padaryti gerą įspūdį, atminkite, jog pirmas įspūdis yra stipriausias ir tam turite tik vieną minutę. Pirmas įspūdis – visų stipriausias įspūdis. Verslo pasaulyje pirmasis įspūdis susidaromas iš rankos paspaudimo. Tai yra verslininkų ritualinis paprotys, todėl svarbu žinoti, kaip teisingai tai atlikti. Gal jums yra kas sakęs, kad stovėtumėte tiesiai, pakeltumėte galvą. Kad tai yra svarbu, tai tikra tiesa. Kai rengiatės paspausti ranką, laikykitės tiesiai, žiūrėkite žmogui į akis ir šypsokitės.