You are currently viewing NUO KO GALI IŠGELBĖTI LĖLIŲ TEATRAS?

NUO KO GALI IŠGELBĖTI LĖLIŲ TEATRAS?

Pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į dramos ir muzikinius Lietuvos teatrus, tuo tarpu lėlių teatrai tarsi lieka šešėlyje, jie mažiau pastebimi. Tad kas gali pasakyti, ar vis dar reikalingas mūsų šalyje lėlių teatras. Daugelis klaidingai mano, jog lėlių teatre dirba tik antrarūšiai aktoriai, todėl ir pats toks teatras nėra reikalingas.

Kur klysta kultūros valdžios institucijų šulai, atsiliepdami apie lėlių teatrų svarbą?

Dažniausiai kalbant apie paramą teatrams kultūrinės biurokratijos „generolai“ pareiškia, jog lėlių teatrų spektakliams užtenka mažiau pinigų, ir šią savo nuomonę išreiškia veiksmais, atsisakydami šiems teatrams skirti solidesnę paramą. Tai ir lemia lėlių teatrų spektaklių meninę kokybę, nes tada režisieriai, lėlių spektaklių kūrėjai dailininkai negali iki galo išpildyti savo kūrybines idėjas.

Kaip mano lėlių teatrų kūrėjai, jei valstybė nori, kad jos piliečiai užaugtų kultūriškai išprusę, juos prie tikrojo meno reikia pratinti iš mažens, tik tada galės užaugti žmonės, kuriems reikės prasmingo ir dvasiškai gilaus teatro. O kol kas mūsų dienų tikrovė yra tokia – tapo įprasta lėlių teatro meno kūrėjams negailestingai apkarpyti sparnus.

Nuo ko lėlių teatras gali išgelbėti vaikus?

Šiuolaikinius vaikus tiesiogine ta žodžio prasme žaloja per didelis susidomėjimas naujausiomis technologijomis. Jie atpranta nuo gyvo bendravimo, per daug atitolsta nuo tikrųjų dvasinių vertybių, kurios užkoduotos klasikinėse pasakose. Vaikus nuo dvasinio skurdinimo gali išgelbėti tik atsvara pigiai komercinei produkcijai, kuri brukama per įvairius socialinių tinklų kanalus, išmaniąją televiziją ir kitas medijas.

Jau koktu darosi nuo iki šleikštumo nusaldintų princesių arba iki kvailumo atbukintų be jokios rimtos priežasties visur rėkaujančių ir klykaujančių animacinių personažų. Tad lėlių teatrų misija yra vaikus mokyti giliau jausti ir mąstyti, tik tada jie galės užaugti pilnaverčiais žmonėmis, kurie sugebės savo artimą išgirsti nelaimėje, mokės pažinti tikrąjį grožį ir jį saugoti.

Pats laikas apsiginti nuo pražūtingos mados, kuri veda į visko nupiginimą ir dvasinį sunaikinimą. Jeigu nusprendėte savo atžalas nusivesti į lėlių teatrą, susiraskite internete svetainę: https://pickvibe.lt/lt/, kurioje rasite visų šalies lėlių teatrų repertuarus.