Krovinys

administratorius/ October 27, 2014/ Pramonė/

Krovinys – tai įvairaus pavidalo žaliavos palaidos ar supakuotos, maisto ir ne maisto prekės įvairiose pakuotėse – sukomplektuotos aba nesukomplektuotos, skirtos pervežti viena pasirinkta transporto priemonių rūšimi, tikslu pervežti iš taško A į tašką B.

Procesas prasideda nuo siuntėjo užsakymo pateikimo vežėjui (siuntėjui priimtinu būdu), kuriame jis privalo nurodyti pagrindinius rekvizitus: krovinio siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą; krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą; adresus iš kur turi būti paimamas ir kur pristatomas krovinys; krovinio pavadinimą, svorį ar kiekį; specialiasias sąlygas, kurių laikantis turi būti pervežamas krovinys. Pagrindinis krovinį lydintis dokumentas yra krovinio važtaraštis, kurį užpildo pagal užsakyme pateiktus duomenis siuntėjas. Vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai atskirai transporto priemonei ar kiekvienai atskirai krovinio daliai. Jeigu krovinys vežamas tuo pačiu maršrutu keliomis dalimis, gali būti surašomas vienas važtaraštis, papildant jį pakrovimo – iškrovimo aktais taip, kad būtų galima nustatyti atliktų reisų skaičių per pamainą.

Pastebėjęs transporto priemonių trūkumus, dėl kurių krovinys negalės būti saugiai pervežtas, siuntėjas turi teisę atsisakyti krauti krovinį į tokią transporto priemonę.

Jei priimant krovinį vežėjas pastebi, kad krovinys pažeistas, jo trūksta arba nėra galimybių patikrinti, savo pastabas turi įrašyti krovinio važtaraštyje arba pakrovimo – iškrovimo akte. Krovinio saugumu pervežimo metu turi pasirūpinti vežėjas, o siuntėjui nepašalinus vežėjo pastebėtų trūkumų, pastarasis turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą. Krovinys laikomas priimtu, kai vežėjas priima krovinį ir pasirašo važtaraštyje. Krovinys, atvežtas į paskirties vietą, privalo būti perduotas gavėjui, kartu su važtaraščio antruoju egzemplioriumi, pirmąjį gražinant siuntėjui. Vežėjas, priėmęs iš siuntėjo pervežti skirtą krovinį nustatyta tvarka, atsako nuo jo priėmimo momento iki jo pristatymo gavėjui tik tuo atveju, jei krovinys pasiekė gavėją sužalotas, sugadintas arba gavėjas nustato jo trūkumą, jei įrodoma, kad dėl to kaltas vežėjas.