Muitinės tarpininkavimas

administratorius/ September 29, 2014/ Tarptautinis verslas/

Muitinės tarpininkavimas – tai paslauga (http://www.adrem.lt/lt/paslaugos/muitines-tarpininkavimas), skirta tam, kad prekės galėtų sklandžiai keliauti per tarptautines sienas, taip pat kad keliaujančios prekės būtų saugios ir apdraustos.

Kaip sudaromos, vykdomos ir kontroliuojamos sutartys?

  • pagal reikalavimus paruošiami ir užpildomi muitinės dokumentai (Tir Carnet knygelė, CMR, BAD, eksporto ir importo deklaracijos);
  • gaunamos tam tikros licenzijos bei sertifikatai;
  • parengiamos Intrastato ataskaitos ir pateikiamos muitinei;
  • sutartiniams klientams atstovaujama muitinėje.

Kuo muitinės tarpininkavimas naudingas klientams?

Muitinės tarpininkai, atstovaudami savo sutartiniams klientams muitinės įstaigoje, už tuos klientus ne tik tvarko dokumentus, bet ir atlieka visas kitas reikalingas procedūras, atstovauja tikrinant krovinį ir tarpininkauja tarp muitininkų ir savo klientų, tad užsakovams nereikia nieko daryti patiems.
Be to, tranzito bei importo procedūroms klientams gali būti suteikiamos garantijos, kurių dėka galima pasinaudoti teise atidėti mokėjimą ir nemokėti importo mokesčių.

Kam reikalingos intrastato ataskaitos?

Šias ataskaitas pildyti ir pateikti muitinės įstaigai yra privaloma, kadangi prekybos statistika tarp ES šalių yra vis dar renkama.

Kas yra Tir Carnet knygelė ir kam ji reikalinga?

Tir Carnet knygelė – tai toks dokumentas, kurį išduoda TIR asociacija. Ji yra garantija, kad tarptautiniu mastu gabenamos prekės pasieks gavėją. Knygelė naudojama tuomet, kai prekės vežamos iš ES valstybių į trečiąsias šalis arba kitais tarptautiniais maršrutais.