Distribucija

administratorius/ September 18, 2014/ Transportas ir logistika/

Distribucija – tai terminas, kuris gali turėti ne vieną reikšmę, priklausmai nuo to, apie ką kalbama. Kai kalbama apie distribucijos paslaugas – paprastai turimas omeny prekių, siuntų ar krovinių paskirstymas, išvežiojimas vietinėje teritorijoje, pavyzdžiui – Lietuvoje. Šia paslauga dažnai naudojasi verslininkai, kuriems reikia iš vežioti prekes, taip pat transporto paslaugų gavėjai, siunčiantys krovinį ar prekes iš kitos šalies – krovinys nugabenamas iš užsienio į tam tikrą tašką Lietuvoje – o iš čia distribucijos dėka yra išvežiojamas po atitinkamus taškus.

Tačiau distribucijos nereiktų painioti su perkraustymo paslaugomis, kadangi perkraustymo paslaugos – tai krovinio pervžimas iš taško A į tašką B, tuo tarpu distribucija labiau siejama su prekių paskirstymu iš taško A į taškus: B, C, D, E ir t.t.

Kalbant apie distribuciją – svarbu paminėti ir distribucjos sutartį. Tai tokia sutartis, kuri suteikia išimtines teises sutarties šalims. Ji reikalinga tuomet, kai prekių savininkas (gamintojas arba perpardavinėtojas) dar neturi sukūręs prekių platinimo tinklo.
Distribucijos sutartys būna dviejų rūšių: išimtinė ir pasirinktinė. Jos skiriasi tuo, kad išimtinė sutartis apibrėžia teritoriją tam tikram distributoriui (prekių gamintojas įsipareigoja perparduoti prekes tik vienam konkrečiam distributoriui arba konkrečioje teritorijoje, ši sutartis paprastai yra pasirašoma tuomet, kai prekės brangios ir sunkiau realizuojamos), o pasirinktinė sutartis įpareigoja gamintoją, kad jis prekes perparduos tik tiems distributoriams, kurie atitinka tam tikrus prekių gamintojo nustatytus kriterijus.

Daugiau informacijos apie distribuciją: https://www.vtranzitas.lt/lt/vietiniai-pervezimai/vietiniai-kroviniu-pervezimai-lietuvoje