You are currently viewing Distribucijos ir logistikos ryšys vidinėje gamintojo teritorijoje ir už jos

Distribucijos ir logistikos ryšys vidinėje gamintojo teritorijoje ir už jos

Transportavimo, logistikos ir distribucijos pasaulyje ne sunku pasiklysti verslo naujokams. Žmonės kartais žino, kad jiems reikia atsigabenti prekes iš gamintojų ar didmenininkų į savo sandėlius ar parduotuves, tačiau nežino kokios paslaugos tiksliai jiems reikia: kokia logistikos, distribucijos ir ekspedijavimo specifika, kuo šios paslaugos skiriasi vienos nuo kitų? Šį kartą dėmesį skiriame distribucijai, paslaugai, kurios dėka kiekvieno asmens kroviniai gali būti pristatomi tiesiai į jo parduotuvę, sandėlį ar kitą pageidaujamą vietą.

Distribucija — paslaugos pavadinimas, kai prekių, žaliavų ar bet kokių kitokių krovinių pristatymas vykdomas iš taško A (gamintojo arba sandėlio, kur laikomi kroviniai) į tašką B (tiesiai gavėjo adresu, dažniausiai mažmenininkams). Tai krovinių išvežiojimo būdas paskirstant krovinius keliems gavėjams. Distribucijos paslauga gali būti teikiama tiek gavėjams, kai pristatomos pavienės siuntos, tiek ir užsakovams, kuriems reikalingos sistemingos kompleksinės logistikos paslaugos.

Mokslininkai ir praktikai, aiškindami logistikos terminą, sieja šią paslaugą su operacijų ir gamybos bei prekių valdymo terminais. Tokios asociacijos ir paaiškinimai tinkami tuomet kai kalbama apie fizinių transformacijų vyksmą pavienio verslo lokacijoje (gamykloje, restorane ar net banko tarnyboje). Logistikos terminas siejamas su veiklomis susijusiomis su vietine produktų distribucija (platinimu, paskirstymu), kurios metu prekių judėjimas vyksta tik vidinėje verslo teritorijoje. Distribucijos centro valdymas yra suvokiamas kaip dalis priklausanti logistikos sričiai. Teorijoje, nors gamykloje pagaminti produktai jau yra paruošti vartojimui, jie vis vien turi praeiti per visą paskirstymo tinklą, kurio logika, paskirstymo centro visuma ir procesų užsakymai ateina iš įvairių teritorijos sričių.

Paskirstymo logistika (distribucijos logistika), kaip pagrindinį uždavinį, turi gatavų produktų pristatymą klientui. Ji susideda iš užsakymų apdorojimo, sandėliavimo ir transportavimo. Paskirstymo logistika yra būtina, nes produkcijos laikas, vieta ir kiekis skiriasi nuo vartojimo laiko vietos ir kiekio.

Daugiau apie distribuciją Lietuvoje: https://www.vtranzitas.lt/