Komunikacijos

Komunikacija yra neatsiejama sėkmės dalis. Net ir turint puikią verslo idėją bei ambicingus planus, bet nemokant tos idėjos iškomunikuoti rinkai ir tinkamai pristatyti, tokia idėja bus pasmerkta nesėkmei. Verslas su potencialiu prekės ar paslaugos vartotoju komunikuoja įvairiausiomis formomis: reklamomis masinėse komunikavimo priemonėse, reklama internete, stendai ar apšvietimai miesto gatvėse, lankstinukai ir leidiniai su akcijomis pašto dėžutėje, prekės įpakavimo forma ir t.t.

Žmogaus prigimtis natūraliai atmeta dalį vizualinės informacijos, todėl labai svarbus komunikacijos išskirtinumas. Begalę kartų naudoti reklaminiai šūkiai visiškai netinka naujos prekės įvedimui į rinką ir jos pristatymui visuomenei. Todėl komunikacijos modelis turi būti labai kruopščiai apgalvotas.

Labiausiai paplitusi yra masinė komunikacija, kai informacija pateikiama per masinio informavimo priemones, tokias kaip televizija, radijas, spauda. Tačiau vis didesnę įtaką komunikuojant ar norint paskleisti žinią yra pasitelkiami socialiniai tinklai. Pasaulis tampa kasdien vis interaktyvesnis ir neapsiriboja vien klasikinėmis komunikacijos priemonėmis. Todėl verslas negali ignoruoti dinamiškų pokyčių ir privalo taikytis prie naujovių.