You are currently viewing Dokumentų vertimas

Dokumentų vertimas

Sunku suskaičiuoti pasaulyje egzistuojančias kalbas. Mėginta skaičiuoti įvairiai, tačiau rezultatas tik apytikslis, manoma jų yra nuo trijų iki šešių tūkstančių. Visame pasaulyje labiausiai paplitusi yra kinų kalba, nes penktadaliui pasaulio gyventojų ji yra gimtoji. Kiniškai kalba daugiau nei milijardas žmonių. Taip pat egzistuoja ir nykstančių kalbų, kuriomis kalba tik keletas žmonių. Kalba išnyksta kai nelieka žmonių, kuriems ji yra gimtoji. Pavyzdžiui, sparčiai nyksta indėnų kalbos. Dėl to, kad yra nykstančių ir siaurai paplitusių kalbų – labai sunku jas visas tiksliai suskaičiuoti. Taigi, egzistuoja daug įvairiausių kalbų: skiriasi jų abėcėlės, garsų tarimas, rašybos taisyklės, visos jos turi tik joms būdingų išsireiškimų ir sunkiai į kitą kalbą verčiamų terminų. Žiūrint filmus ar bendraujant gyvai su užsieniečiais, dažniausiai, mūsų turimų kalbų žinių pakanka, tačiau verslo pasaulyje egzistuoja daugybė specifinių terminų, žodžių junginių, kurie, neteisingai išversti, gali kainuoti didelius pinigus, sukelti nesusipratimus, įžiebti tarptautinius konfliktus ar net nuvesti iki teisminių procesų ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Versle ar kur nors kitur kur turima reikalų su dokumentais – ypač svarbus teisingas ir tikslus vertimas.

Susipažinkime su dažniausiai pasitaikančiais tarptautinio verslo procesų dokumentų vertimais. Finansiniai vertimai apima įvairių ataskaitų, išrašų, sutarčių, išvadų, analizių, standartų, planų ir finansavimų dokumentus. Paprasčiausiai, visi šie dokumentai susiję su finansais, apskaita, biudžetu, auditu ir projektais. Šių dokumentų patikimumas gali turėti lemiamos įtakos ir jūsų įmonės pelningumui arba nuostolingumui.

Juridiniai arba teisiniai vertimai – dalykiniai vertimai susiję su teisės srities procesais. Verčiami aktai, protokolai, įstatai, nuostatos, bylos, sutartys, teisinės išvados ir sprendimai, memorandumai, pažymos, įsakymai, įgaliojimai ir įvairūs oficialūs patvirtinimai. Kad šie vertimai kaip dokumentai būtų galiojantys kitose šalyse, jie turi būti notariškai, oficialiai patvirtinti. Tas patvirtinimas dar gali būti vadinamas prancūzišku terminu „apostille“ – konsulinė pažyma, patvirtinimo patvirtinimas. Dokumentus Lietuvoje tvirtina valstybės, konsuliniai pareigūnai, tarnautojai ar privatūs asmenys – notarai. Šią tvirtinimo paslaugą teikia Užsienio reikalų ministerija, konsulinės įstaigos ir Lietuvos Respublikos URM pavaldžios diplomatinės atstovybės. Įdomus faktas – Rusijoje kai kuriais atvejais dokumentus patvirtinti gali ir vyriausiasis ligoninės gydytojas ar laivo kapitonas, o teismo posėdžio vertimą tvirtina teisėjas.

Taip pat techniniai, medicininiai ir rinkodaros vertimai. Techniniuose ir medicinos vertimuose ypatingai svarbų vaidmenį atlieka vertėjo techninis / medicininis išsilavinimas. O rinkodaros tekstuose svarbu būti kūrybišku ir neversti pažodžiui. Tekstas turi išlikti savitas, skambus, atitinkantis vartotojų tautinius bruožus ir kultūrą.

Visi specialistai dirbantys vertimų biuruose dažniausiai yra ne tik kalbos specialistai – kalbininkai ir vertėjai, bet kartu ir tam tikros srities žinovai, profesionalai.